Nederlandse Wing Chun Federatie

Erica Terpstra En Sifu D. Wachtberger Van De Nederlandse Wing Chun Federatie

Sifu D. Wachtberger En Erica Terpstra
Voorzitter Noc*Nsf Van 2003 Tot 2010

De Nederlandse Wing Chun Federatie is een voortzetting van het werk van Sigung Wong Kiu die het Wing Chun in 1974 in Nederland introduceerde. De Nederlandse Wing Chun Federatie heeft ten doel het doen beoefenen van het Wing Chun in zijn meest originele en volledige vorm zoals overgedragen door Sigung J. Wong Kiu en diens opvolger de Cheung Moon Yan, Sifu D. Wachtberger.

Het beoefenen van het Wing Chun zoals het oorspronkelijk bedoeld is, als een zeer praktische en effectieve gevechtskunst. Dit door de legende, de vijf principes en de vormen te bestuderen, te interpreteren en toe te passen in training en gevecht. Het beoefenen van het Wing Chun als vecht- of wedstrijdsport komt op de tweede plaats.

De Nederlandse Wing Chun Federatie tracht haar leden de theoretische en praktische kant van het Wing Chun, alsmede de bij deze stijl behorende filosofie en de sociale en geestelijke instelling, bij te brengen en de harmonie en eenheid onder alle Wing Chun beoefenaren te vergroten.

Sigung Wong Kiu en Sifu Wachtberger oprichters van de NWCF

Op initiatief van Sifu D. Wachtberger is, na aandringen van Grootmeester Wong Kiu de Nederlandse Wing Chun Federatie opgericht. Sifu Wachtberger en Sifu Perreijn zijn de enigen die de complete Wing Chun gevechtskunst van Sigung Wong Kiu hebben geleerd en in zijn stroming les zijn blijven geven. Beiden hebben hiervoor van Grootmeester Wong Kiu een Leraren Certificaat ontvangen.

EEN VOORTZETTING VAN HET WERK EN TER ERE VAN SIGUNG WONG KIU

  • DE RIJKSERKENDE WING CHUN ORGANISATIE VAN NEDERLAND
  • LERAREN ZIJN RIJKSGEDIPLOMEERD (OF IN OPLEIDING HIERVOOR)
  • DE OUDSTE WING CHUN STROMING (SIGUNG WONG KIU) VAN NEDERLAND
  • SCHOLEN DOOR NOORD HOLLAND, ZUID HOLLAND, BRABANT, LIMBURG EN GELDERLAND

De Leraren

De Nederlandse Wing Chun Federatie heeft leraren die rijksgediplomeerd zijn en geniet daarmee een Rijkserkenning. Dit zijn diploma’s erkend door het Ministerie van VWS.

Sifu D. Wachtberger is door Sigung Wong Kiu benoemd tot zijn wettelijke opvolger en is de enige die van Sigung Wong Kiu een leraren diploma heeft ontvangen en nog les geeft.

Erkenning

De Nederlandse Wing Chun Federatie is er trots op deze Rijkserkenning te bezitten. Er is hier tenslotte hard voor gewerkt.
Op school brengt u uw kind naar een bevoegd sportleraar.
Voor het Wing Chun doet u niet anders. Dan ga je naar de Nederlandse Wing Chun Federatie.