Politie

IN AZIË POPULAIR BIJ POLITIE EN SPECIAL FORCES

Politie Amsterdam En Het Wing Chun

Politie Amsterdam En Het Wing Chun

In China, maar vooral in Hong Kong en Taiwan is Wing Chun erg populair onder alle wetsdienaars. Dit komt behalve door de effectiviteit vooral ook omdat Wing Chun in kleine ruimtes of waar je bewegingen beperkt worden door mensen massa’s nog steeds zeer bruikbaar is. Bij Wing Chun is het zo dat als je er kan staan kan je ook vechten.

Politie Amsterdam en het Wing Chun

Tijdens een trainingsdag ten behoeve van de mentale en fysieke weerbaarheid van het Amsterdamse Politie Korps was onze Wing Chun School in Amsterdam als lid van de Nederlandse Wing Chun Federatie uitgenodigd om het Wing Chun te demonstreren en er een kennismakingsles te geven.

Na deze kennismakingsmiddag waren nu ook leden van de Amsterdamse Politie overtuigd van de effectiviteit en praktische nut van het Wing Chun in het gevecht.

Er werd door Sifu Wachtberger en Sifu Kooij les gegeven.
Hier werden de Wing Chun principes op eenvoudige wijze uitgelegd en gedemonstreerd.

Na afloop waren er vele enthousiaste reacties van deelnemers, maar vooral ook van de organisatoren van het Korps.
Deze waren verrast door de eenvoud, doeltreffendheid van de Wing Chun technieken. Vele complimenten betroffen de professionaliteit en kundigheid van de lesgevers.

Naar aanleiding van deze geslaagde dag werden er door de Nederlandse Wing Chun Federatie tweemaal per week lessen in het Wing Chun verzorgd voor het Amsterdamse Politiekorps.