Wing Chun Leraar Martial Arts

Leraar Martial Arts Diploma

Rijksgediplomeerde Wing Chun Leraren

ERKEND DOOR HET MINISTERIE VAN VWS
Hoewel het een algemeen vechtsport opleiding is doet men examen in de eigen krijgskunst waarin men moet aantonen hier ruime kwaliteiten in te beschikken. In ons geval dus in het Wing Chun.

Tijdens deze opleiding worden mensen opgeleid om zelfstandig kwalitatief en verantwoord vechtsport onderwijs te verzorgen volgens niveau 3 van de “Kwalificatiestructuur sport 2003” van NOC*NSF. Het examen wordt bijgewoond door een rijksgecommitteerde van het Ministerie van VWS.

Dit waarborgt een minimum aan kwaliteit. NIET ZOMAAR EEN DIPLOMA!

Sifu Anton Kooij Ontvangt Zijn Lma Diploma

Sifu Anton Kooij Ontvangt Zijn Lma Diploma