Opzeggen van het Lidmaatschap

Opzeggen gaat hetzelfde als inschrijven.
Beëindiging van de lidmaatschapsovereenkomst met de NWCF
kan alleen met het daarvoor bestemde beëindigingsformulier.

Dit formulier kan alleen ingevuld worden bij de leraar op de les.

Niet per telefoon, email, mondeling of per post.
Alleen volledig ingevulde formulieren
voorzien van een handtekening van jou en van
een leraar worden in behandeling genomen.

Opzegging dient minimaal één maand voor
het verstrijken van de expiratiedatum
door de leerling zelf te geschieden.
Ouder of voogd bij minderjarigen.